அட்டைப் பெட்டி உண்டியல்!

சிறிய அட்டைப் பெட்டிகளைக் கொண்டு கைக்கு அடக்கமான, அழகான உண்டியல்கள் செய்து பணத்தை சேமிக்கலாம். அதை உங்கள் நண்பர்களுக்கு பரிசளித்து அசத்தலாம்.

 தேவையான பொருட்கள்:
  1. சிறிய அட்டைப் பெட்டி
  2. கத்தரிக்கோல்
  3. வண்ணக் காகிதம்
  4. காகிதத் தட்டு
  5. காகிதக்கோப்பைகள்
  6. கத்தரிக்கோல், பசை
  7. வண்ண பெயின்ட், பேனா

 

 சிறிய அட்டைப் பெட்டியை எடுத்துக் கொண்டு (சதுரம், செவ்வகம் என எந்த வடிவமானாலும்), அதில் முழுவதும் வண்ணக் காகிதத்தை ஒட்டுங்கள். நான்கு காகிதக் கோப்பைகளை எடுத்துக் கொண்டு, அவற்றன் மீதும் அதே வண்ணக் காகித்தை ஒட்டுங்கள், அல்லது அதே வண்ணத்தைத் தீட்டுங்கள். படத்தில் காட்டியபடி, அட்டை மீது கோப்பைகளை கவிழ்த்து பசை கொண்டு ஒட்டுங்கள்.


 இப்போது காகித் தட்டில் வேறொரு வண்ணம் தீட்டி, அதை உலரச் செய்யுங்கள். பின்னர் படத்தில் உள்ளவாறு அட்டைப் பெட்டியின் பக்கவாட்டில் அதை ஒட்டுங்கள். நான்கு கால்களுடன் பன்றியின் உடலும் தலையும் கிடைத்திருக்கும். பிறகு ஒட்டிய தட்டில் பன்றிக்கு கண்கள் வரையுங்கள். மீண்டும் ஒரு கோப்பையை எடுத்துக் கொண்டு, அதை கவிழ்த்தபடி பன்றியின் வாய் பகுதியில் ஒட்டுங்கள், அதன் மீது படத்தில் காட்டியபடி இரண்டு புள்ளிகளை வைத்து விடுங்கள்.

 
பன்றிக்கு காதுகள் வேண்டாமா...இரண்டு வண்ணக் காகிதத் துண்டுகளை எடுத்து, தட்டின் இரண்டு பக்கத்திலும் ஒட்டி விடுங்கள். இறுதியாக, காசு போடுவதற்கு வசதியாக, அட்டைப் பெட்டியின் உடல் பகுதியில் ஒரு துளையிடுங்கள். அவ்வளவு தான்!

0 comments:

Post a Comment