குள்ள குள்ள வாத்து
குள்ள குள்ள வாத்து
குவா குவா வாத்து
மெல்ல உடலைச் சாய்த்து
மேலும் கீழும் பார்த்து
செல்லமாக நடக்கும்
சின்ன மணி வாத்து

Kulla kulla vaathu – lyrics in English

kulla kulla vaathu
kuvaa kuvaa vaathu
mella udalai saaithu
melum kiilum paarthu
chellamaaga nadakkum
chinna mani vaathu

0 comments:

Post a Comment